JobThai
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง และเทคโนโลยีการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านยานยนต์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมุ่งผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านการจัดการตามที่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต้องการ โดยมีอาจารย์ผู้มีความชำนาญด้านการสอนและอุปกรณ์การเรียนด้านยานยนต์และการจัดการทันสมัยที่สุด โดยหลักสูตรถูกสร้างจากผู้ชำนาญด้านการสอนและหัวหน้าศูนย์บริการรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อ ทำให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางที่รู้ลึกทำงานได้จริง กำลังขยายจึงเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมจำนวนมาก ผู้มีวุฒิการศึกษา หรือมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • สวัสดิการฟรี!!! อาหารกลางวัน
 • ค่าการศึกษาบุตร
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการท่องเที่ยวทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
 • และมีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินยามฉุกเฉิน
 • zero position th
  ติดต่อ
  สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
  64/1 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม2 ซอย100
  ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  เว็บไซต์: www.miat.ac.th