บริษัท คอมพลีทบิวท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอมพลีทบิวท์ จำกัด
51/1 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ใช้งานแผนที่