JobThai
KIRZ คือ ผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร โทรคมนาคม โดยเราผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรการค้าระดับโลก เพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นบริการที่ดีที่สุดและเหนือความคาดหวังของลูกค้า
สวัสดิการ
- ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะและตำแหน่งงาน) - ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามลักษณะและตำแหน่งงาน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - ปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ฝึกอบรมสัมมนา
zero position th
ติดต่อ
KIRZ Co.,Ltd.
192 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.kirz.com