บริษัท ดิ ออร์เดอ จำกัด
คำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าโรงงาน อุตสาหกรรม จำหน่ายสินค้าโรงงาน เช่น หน้ากาก ถุงมือ เข็มขัดนิรภัยเป็นต้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดิ ออร์เดอ จำกัด
24/9 หมู่ที่5 ถ.ติวานนท์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000