บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นบริษัทสาขาของกลุ่มบริษัท Nisshin Flour Milling Group of Japan ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจต่างๆ อาทิเช่นโรงงานผลิตแป้ง อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ อาหารแปรรูป เภสัชกรรมและวิศวกรรมซึ่งมีสาขามากกว่า 20 สาขาทั่วโลก บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตพาสต้า ซอสบรรจุในกระป๋อง ถุงและอาหารแช่แข็งซึ่งผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงเพื่อส่งออกไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
1. ชุดฟอร์มพนักงาน 2. ประกันสังคม 3. ประกันชีวิต 4. ค่ารักษาพยาบาล 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. การตรวจสุขภาพประจำปี 7. เบี้ยขยัน 8. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 9. เงินแสดงความยินดีกรณีแต่งงาน 10.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดา-บุตร-ธิดา-สามี-ภรรยาเสียชีวิต 11.การพัฒนาฝึกอบรม 12.โบนัส(พิจารณาตามผลงานและผลประกอบการ) 13.ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา(โอที) 14.ค่าตำแหน่ง(พิจารณาตามตำแหน่ง) 15.รถรับ-ส่ง 16.อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
276 หมู่ 4 ซอย 4B ถ. สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่