JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วาย.ฟรีแล็นซ์ เซอร์วิส
รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี่ยขยัน - โบนัส 3 เดือน
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วาย.ฟรีแล็นซ์ เซอร์วิส
99/57 ม.6
ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120