บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การบำบัดน้ำ (Water treatment ), การบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001 : 2007, ISO/IEC 17025
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม
  • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินโบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
69/521,523-5 ซ.นวมินทร์ 153 ถ.นวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.relateintertrade.co.th
ใช้งานแผนที่