JobThai
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
-ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้แก่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศ เช่น ปตท. และไทยออยล์ เป็นต้น - ประกอบธุรกิจคลังน้ำมัน จัดเก็บ และจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ประกอบธุรกิจขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อยู่หลายแห่งทั่วประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี ที่พัก (บางตำแหน่ง) เงินค่าครองชีพ (บางตำแหน่ง) โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการ) รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับผลงาน) งานเลี้ยงสังสรรปีใหม่
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
223 ถ.นิคมลำตะคอง
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130