ให้เช่าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
Benefits
- เงินเดือน - OT - เบี้ยเลี้ยง ตจว. - ตามข้อตกลง และตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมดิเซีย อินสทรูเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
17/10 ม.4 ถ.วัชรพล ซอย 5-7
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
See Map