ADVANCE GARMENT Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจผลิตกางเกงยีนส์สำเร็จรูป ภายในประเทศและส่งออก
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ประกันสุขภาพ 3. เบี้ยขยัน 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
ADVANCE GARMENT Co.,Ltd.
4/1 ถ.บางกรวยไทรน้อย
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130