บริษัท โปรเฟส เคมิคอล จำกัด
- จำหน่ายเคมีภัณฑ์ตามอุตสหกรรมต่างๆ - จำหน่ายเชื้อเพลิงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรเฟส เคมิคอล จำกัด
111/90 หมู่ที่ 2
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้าสายสีม่วง - ติดถนนเส้นรัตนาธิเบศร์
ใช้งานแผนที่