JobThai
บริษัท พีเจเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท พีเจเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
62/134 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000