Tradex Global Limited
บริษัท เทรดเด็กซ์ โกลบอล จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารและการจัดการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริษัทฯ มีคลังสินค้าประเภทคลังสินค้าทั่วไป, คลังสินค้าทัณบนฑ์ประเภททั่วไป และ คลังสินค้าเขตปลอดอากร ที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากร, กฎหมายการค้าการนำเข้าและส่งออก, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโลจิสติคส์ หรือ ซัพพลายเชนที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าอาหาร - ค่าพาหนะ - ค่าแรงล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Tradex Global Limited
649 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.tradexglobal.co.th