บริษัท ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นธุรกิจห้องเย็นฝากเก็บเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตร ผลไม้แช่แข็ง ส่งออกมะขามหวาน มะขามเปียก
สวัสดิการ
ตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
41/9 หมู่ 5 ซอยเทศบาลบางใหญ่ 13
ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140