บริษัท กรุ๊ปเอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และเครื่องครัว ตราสินค้าทีฟาล์ว (Tefal) จากประเทศฝรั่งเศส กำลังขยายธุรกิจในประเทศไืทย และต้องการบุคลากรที่มากความสามารถเข้าร่วมทีมงาน
สวัสดิการ
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต
  • - ทำฟัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุ๊ปเอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด
2034/66 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 14-02 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.groupeseb.com