โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศศึกษา
เป็นโรงเรียนกวดวิชาเปิดติวตั้งแต่ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
สวัสดิการ
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศศึกษา
458-458/1-3 สยามสแควร์ซอย8
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
event langing page