บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีประสบการณ์ด้านการให้บริการงานระบบวิศวกรรมให้กับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงแรม ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ และเอกชน มากกว่า 16 ปี โดยทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 200 ราย ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ทั้งนี้บริษัทยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรมในประเทศไทย โดยให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรม โดยครอบคลุมธุรกิจการให้บริการดังนี้ • บริการด้านงานระบบวิศวกรรมโครงการ (Project Service) • บริการด้านการซ่อมบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม (Maintenance Service) • บริการด้านงานระบบวิศวกรรมสารสนเทศ ระบบภาพและเสียง (Business Solution)
สวัสดิการ
-ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานและบุตร -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -โบนัสประจำปี -สัมมนาประจำปี -ชุดฟอร์มพนักงาน -ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
229/26 ถนนราษฎร์พัฒนา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.peak.co.th
ใช้งานแผนที่