บริษัท มิตซูบิชิ เพนซิล (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ มิตซูบิชิ เพนซิล ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตปากกายี่ห้อUNI
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิตซูบิชิ เพนซิล (ไทยแลนด์) จำกัด
222 อาคารวรวิทย์ ชั้น 19 ยูนิต เอ, ถนนสุรวงศ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่