JobThai
Estim8 เป็นบริษัทร่วมทุน ไทย-ออสเตรเลีย ทำธุรกิจบริการทางด้านการถอดแบบ และ ประเมิณราคาการก่อสร้างบ้าน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท โดยเน้นลูกค้าในกลุ่ม ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนี้บริษัทมีการขยายฐานลูกมากขึ้น จึงต้องการผู้มีความสามารถและต้องการความก้าวหน้าในงาน เข้าร่วมทำงานกับทางบริษัท
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ เบี้ยขยัน ท่องเที่ยวประจำปี
zero position th
ติดต่อ
Estim8 Co., Ltd.
123/40,50 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.estim8.com.au