J I GLOBAL RESOUROEC CO.,LTD
ขายสินค้า ตกแต่งอาคาร, หลังคานำเข้า,พื้น, เฟอร์นิเจอร์ใช้ภายใน ภายนอก สำหรับโรงแรม ,ร้านอาหาร
สวัสดิการ
ประกันสังคม คอมมิช่ชั่น โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
J I GLOBAL RESOUROEC CO.,LTD
12 ซอยพระรามเก้า41 ซอย 18 เสรี 2
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250