ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์ ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีประสบการณ์ ความสามารถ เพื่อเข้าร่วมงาน
ติดต่อ
บริษัท คูโบต้า ไอรอน เวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
7/372 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์: 038-027-455-7, 090-978-6449