ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์ ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีประสบการณ์ ความสามารถ เพื่อเข้าร่วมงาน
1 ตำแหน่ง
1. Urgently Required
10 ต.ค. 62
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
7/372 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์: 038-027-455-7, 090-978-6449