ผลิตและส่งออกสายหนังนาฬิกา
สวัสดิการ
ชุดยูนิฟอร์ม มีรถรับส่ง มีค่าอาหาร เบี้ยขยัน กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บลาโลบา ไทยแลนด์ จำกัด
88/88 หมูู่่ 15
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.braloba.com