บริษัท เป็นผู้ผลิต จำหน่ายในประเทศ และส่งออก เครื่องจักร ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบคัดแยกขยะ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ดำเินินธุรกิจจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด กองทุนประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด
40/4 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ซอย 82
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.a3-environmental.com
ใช้งานแผนที่