บริษัท นีโอฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
เพาะปลูกกล้วยไม้ จำหน่ายปลีก-ส่ง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
109 หมู่ 4
ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
ใช้งานแผนที่