JobThai
บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 เป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์เซนเซอร์จากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เดนมาร์ก
companyBenefit
-ประกันสังคม -ค่าน้ำมัน + ค่าทางด่วน (ตำแหน่งพนักงานขาย) -ค่าโทรศัพท์ (ตำแหน่งพนักงานขาย) -ค่าคอมฯ (ตำแหน่งพนักงานขาย)
zero position th
jobContact
Sentech Industries Co., Ltd.
79 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130