JobThai
ห้างหุ้นส่วนสามัญ บิส โฟกัส อินดัสตรี้
เป็นนิตยสารรายเดือน
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - วันนหยุดเสา-อาทิตย์
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ บิส โฟกัส อินดัสตรี้
2/79 อาคารทศพลแลนด์ 4
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.bizfocusmagazine.com