JobThai
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สวัสดิการ
- ประกันกลุ่ม - ท่องเที่ยวประจำปี
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: http://www.sl-estate.com