เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Pump, Fiberglass Fabric ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - ตามนโยบายบริษัท เช่น ประกันสังคม ค่าพาหนะ
  • - ตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
  • - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีนเนอร์จี เทอร์มอล อินซูเลชั่น จำกัด
720/23 ซ.ลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 089-795-9787 (คุณศุภกร)
แฟกซ์: 02-035-9589
เว็บไซต์: www.stico.co.th