บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด
บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด ดำเนินการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทางด้านโทรคมนาคมให้กับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ AIS,Truemove,True GIF,TOT, DKK Sino-Thai บริษัทฯกำลังค้นหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด
  14/1892 หมู่ 13 หมู่บ้านบัวทองธานี ซอย 12 ถ.กาญจนาภิเษก
  ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11100