เปิดดำเนินการให้บริการดูและระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ในด้าน Hardware, Software, System, Network, Security, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสำนักงาน(Printer Server, Fax Server) และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ ให้บริการปรับปรุง พัฒนาและน้อมนำนวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของท่านให้สามารถใช้งาน Software ในขั้นพื้นฐานได้ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้องค์กรของท่านมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด และมั่นใจได้ว่าการบริการจากทางบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของท่านโดยปราศจากปัญหา อีกทั้งยังเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการพัฒนาอย่างก้าวหน้าให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมันรถ - มีรถจักรยานยนต์ระหว่างทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไซเบอร์ เนกเทค จำกัด
49/272 ซอยนวมินทร์ 26 แยก5
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: cybernextech.co.th
วิธีการเดินทาง
รถเมล สาย 71, 95, 96, 115, 73ก. รถตู้สายรามคำแหง - สะพานใหม่
ใช้งานแผนที่