JobThai
ทศพร ฟาร์ม
เป็นฟารมเลี้ยงสุกร ครบวงจรแบบปิด ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 42
สวัสดิการ
 • มีบ้านพักในฟาร์ม
 • ค่าน้ำ-ไฟฟรี
 • zero position th
  ติดต่อ
  ทศพร ฟาร์ม
  71/4
  ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120