บริษัท คลาสสิค ทัวร์ ไทยแลนด์ จำกัด
ธุรกิจจัดนำเที่ยว
สวัสดิการ
ประกันสังคม อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คลาสสิค ทัวร์ ไทยแลนด์ จำกัด
38 ซ.บรมราชชนนี 2 ถ.บรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700