JobThai
บริษัท เกษตรทิพย์ เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด
ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยเคมี
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน 2. ค่าครองชีพ 3. ค่าล่วงเวลา 4. วันหยุดประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เกษตรทิพย์ เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด
111 หมู่ 5
ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140