บริษัท กระจกโชติภัทร จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจกและอลูมิเนียม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กระจกโชติภัทร จำกัด
152/1 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000