บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พีแอนด์เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการ และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในลานจอดรถยนต์ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต บริษัทฯ ต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ
สวัสดิการ
• ประกันสังคม • เบี้ยขยัน • ค่าน้ำมันรถ • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
998/81 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ถนนแพรกษา
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280