JobThai
บริษัท อัพเกรด ไทย จำกัด เป็น 1 ใน 6 บริษัทสาขาจากประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มขยายธุรกิจในภูมิภาคเอชีย ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น ไทย ฟิลิปปินส์ ใต้หวัน พม่า กัมพูชา และอีก 20 ประเทศภายในปี 2021 ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไชต์ เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานในองค์กรทุกคนมีสุขภาพกาย และใจที่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ให้การสนับสนุนความสำเร็จแก่บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางธุรกิจ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี **วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์**
zero position th
ติดต่อ
บริษัท อัพเกรด ไทย จำกัด
155/4-6 ถนนสุขุมวิท 21 B.N.T Building ชั้น 4 ถนนอโศกมนตรี (หน้าตึกเสริมมิตร)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10100
เว็บไซต์: www.upgrade.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS อโศก MRT สุขุมวิท