เป็นโรงเรียนสอนพิเศษ หลังเลิกเรียน นักเรียนไทยที่อยู่โรงเรียนนานาชาติ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่รักที่จะทำงานด้านการศึกษา รักเด็ก
สวัสดิการ
คุยโดยตรงกับเจ้าของบริษัท
ติดต่อ
บีสมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น
80/2-4 4th floor S.C.D.Building Chan Rd.,
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120