บริษัท ไทย ซิน หยวน จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจ นำเข้า – ส่งออก สินค้าเกี่ยวกับ แร่ ทุกชนิด ปุ๋ย เหล็ก มันสำปะหลัง ฯลฯ เป็นธุรกิจประเภท ซื้อมา – ขายไป ดำเนินธุรกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ และเตรียมพร้อมรองรับ ASIAN จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยง - วันลาพักผ่อน - เลี้ยงอาหารกลางวัน - วันทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.50 น. พักกลางวัน 12.00 น. – 13.30 น. - สวัสดิการอื่น ๆ ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย ซิน หยวน จำกัด
เลขที่ 26 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230