บริษัท ไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด
บริษัทเรา เปิดดำเนินการมาหลายปี ตั้งแต่ปี 2546 โดยที่มุ่งเน้นการให้บริการเป็นซอฟแวร์เฮ้าส์ พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป และรับจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจำหน่ายซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ 3.ตรวจสุขภาพประจำปี 4.โอที 5.โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด
87/85 หมู่1
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.iaccsolution.com