JobThai
บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทใหม่ที่มาลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เปิดดำเนินการปี 2556 ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอะไหล่รถยนต์
- ค่าที่พัก - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
zero position th
บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
215 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190