ดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี เป็นสาขาของบริษัท อินฟีนิตี้ ไลน์ ซันดรียัน บัรฮัด จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย) ประกอบกิจการเป็นต้วแทนในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
สวัสดิการ
1.ทำงาน จ-ส. เวลา 8.30-17.00 น (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ วันเสาร์ทำงาน 8.30.-12.00 น.) 2.ประกันสังคม 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA 5.โบนัส 6.ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
INFINITY LOGISTICS AND TRANSPORT (THAILAND) CO.,LTD.
109 อาคารซี ซี ที ชั้น 9 ห้อง 6 (ตึกอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ถ.สีลม / อยู่ตรงข้าม รร.มณเฑียล ถ.สุรวงศ์) กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานีศาลาแดง , MRT ลงสถานีสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.infinity.com.my
วิธีการเดินทาง
มีรถประจำทางสาย 115 , 77 , 16 ,ปอ.547 อยู่ใกล้สถานี BTS ศาลาแดง , สถานี MRT สามย่าน