JobThai
บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด
บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้งานทั้งระบบ ไม่จำแค่ความรู้ทางด้านบัญชีแค่ ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เราเปิดดำเนินการมาเกือบ 10 ปี ปัจจุบันมองหาทีมงานเพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของบริษัท
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โอที - ประกันสังคม - สังสรรค์ประจำปี -โบนัส
ติดต่อ
บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด
6/1 ซอยติวานนท์ 27 แยก 4
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: http://www.abest-account.com