JobThai
บริษัท บางพลีใหญ่ขนส่ง จำกัด
เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการขนส่งทางบก
สวัสดิการ
เงินปรับผ่านบรรจุงาน เงินปรับประจำปี เงินพิเศษโบนัส เสื้อฟอร์ม วันลาพักร้อน ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท บางพลีใหญ่ขนส่ง จำกัด
76/10 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540