Bangkok Marine Chatering And Agency Co., Ltd.
บริษัท บางกอกมารีนชาเตอร์ริ่ง แอนด์ เอเยนซี จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทน/นายหน้า เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยเป็นตัวแทนเจ้าของเรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ราชการ เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร บริษัทชิปปิ้ง และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Marine Chatering And Agency Co., Ltd.
73/42 หมู่ 9 ถนนบางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160