บริษัท อเวนิว จำกัด
บริษัท อเวนิว จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตนิตยสาร ออกแบบโฆษณา จัดทำอาร์ทเวิร์คในนิตยสาร มีความประสงค์รับบุคคลผู้มีใจรักงานขายเข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกัน
Benefits
1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. ค่าคอมมิชชั่น (ฝ่ายขาย) 4. ประกันสังคม 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อเวนิว จำกัด
19/117 ม.2 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000