JobThai
บริษัท อเวนิว จำกัด
บริษัท อเวนิว จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตนิตยสาร ออกแบบโฆษณา จัดทำอาร์ทเวิร์คในนิตยสาร มีความประสงค์รับบุคคลผู้มีใจรักงานขายเข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกัน
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. ค่าคอมมิชชั่น (ฝ่ายขาย) 4. ประกันสังคม 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท อเวนิว จำกัด
19/117 ม.2 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000