บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างให้รับหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โอที
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
  50/29 ถนนสายไหม
  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  เว็บไซต์: www.proactivetechnology.co.th
  ใช้งานแผนที่