JobThai
บริษัท พีเอสบี วอเตอร์เทค จำกัด
บริษัทจำหน่ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อุปกรณ์ระบบน้ำ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม (ตรวจสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล) - ค่าโทรศัพท์
zero position th
ติดต่อ
บริษัท พีเอสบี วอเตอร์เทค จำกัด
109/27 ซ.สรงประภา 15
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210