ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล สำหรับงานควบคุมต่างๆ และเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - โบนัสตามผลประกอบการ - ชุดยูนิฟร์อม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Versed Automation System Co.,Ltd.
542 หมู่ 8
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.versed-automation.co.th
ใช้งานแผนที่