ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชินทร์ธุรกิจ
บริษัท รับฝึกอบรม ทั่วไป เปิดมากว่า 10 ปี ให้ความรู้ด้านการเงิน , การศึกษา
สวัสดิการ
  • ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม โบนัสปีล่ะ 10 ครั้ง
  • มีกองทุนพนักงาน มีท่องเที่ยวในประเทศ
  • สัมมนาให้ความรู้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชินทร์ธุรกิจ
1056/2-4 ถนนอุบล
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000