บริษัท พี.เอส.วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ค้าอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - ประกันสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - หยุด เสาร์ - อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
65/171 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 20 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310